Introduktion till DigiTaktik

Introduktion till DigiTaktik
475 Nedladdningar

Nedladdningsbart PDF-dokument med instruktioner/beskrivningar om hur man som pedagog kommer igång med DigiTaktik-projektet – eller mer konkret: Hur man som pedagog kommer igång med lek-&-lärspelet Magiska Trädgården och Kropp & knopp-övningarna, samt hur man kan planera för dessa aktiviteter med barngruppen.

Storlek: 39 KB