Välkommen till Magiska Trädgården


Information för att komma igång med DigiTaktik (spela Magiska Trädgården och göra Kropp & knopp-övningar).


Ladda ner ”komma igång”-informationen (ovan) och fortsätt sedan med att titta igenom de fyra korta introduktions­videorna (nedan)!Magiska Trädgården: Introduktionsvideo 1-4


Matematik i förskolan

Spela Magiska Trädgården

Pedagogverktyget
(uppfölningsstödet
och resurssidorna)

Uppföljningsstödet
och pedagogens roll

Språk

Svenska   •   English   •   العربية